м. Київ, м. Почайна

Оферта

Публічний Договір — оферта на надання навчальних послуг

Загальні положення
1.1. Цей Публічний Договір — оферта (далі — Договір) є офіційною, публічною пропозицією Виконавця і доступний в мережі Інтернет за адресою:https://soloveyvocal.com/vocalcourse/ з надання навчальних послуг для укладання угоди на зазначених нижче умовах.

1.2. Договір укладається між Вами — Замовником, і Виконавцем. Від імені Виконавця діє фізична особа-підприємець Олійник Ольга Сергіївна.

1.3. Договір визначає умови надання і користування навчальним проектом (далі — Послуга) з метою придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок.

1.4. Якщо з Замовником не укладено іншого письмового договору або угоди, то договір з Виконавцем завжди буде включати в себе щонайменше ті умови та положення, які викладені в цьому Договорі (далі — Загальні умови).

1.5. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.6. Даний Публічний договір на надання послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Виконавцю.

1.7. Крім Загальних умов, викладених в цьому Договорі, Договір також включає умови, опубліковані безпосередньо на сторінці з описом Послуги або в юридичних повідомленнях, які направляються Замовнику (далі — Спеціальні умови).

1.8. Загальні умови, викладені в Договорі та Спеціальні умови (далі разом — умови) утворюють юридично обов’язковий Договір про надання Послуги.

Предмет Договору
2.1. Виконавець надає Замовнику послуги з певного навчального курсу та конкретної навчальної програми, що вказані на веб-сторінці Виконавця за адресою: https://soloveyvocal.com/vocalcourse/

2.2. Замовник приймає зазначені навчальні послуги на умовах цього Договору.

2.3. Отримати платні послуги може тільки особа, яка набула повної цивільної дієздатності відповідно до Цивільного кодексу України.

2.4. Реєструючись на безкоштовний вебінар або оформивши безкоштовну підписку на поштову розсилку, Замовник укладає з Виконавцем Договір про надання безкоштовних послуг.

2.5. У разі придбання платних послуг, Замовник укладає з Виконавцем Договір про надання платних послуг в момент оплати Послуги.

Вартість послуг і порядок розрахунків
3.1. Обсяг доступних Замовнику Послуг залежить від придбаного продукту (пакету послуг). Загальна вартість Послуг для кожного конкретного пакету вказується на веб-сторінці Виконавця за адресою: https://soloveyvocal.com/vocalcourse/

3.2. Виконавець надає два основних пакети Послуг із зазначеною вартістю:

Standart — 1290 грн. до 27 серпня 2022 року включно, з 28 серпня вартість цього пакету становить 1690 грн.

Top — 2190 грн. до 27 серпня 2022 року включно, з 28 серпня вартість цього пакету становить 2690 грн.

Vip- 2989 грн. до 27 серпня 2022 року включно, з 28 серпня вартість цього пакету становить 3450 грн.
3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів запропонованих Замовнику, які включають в себе:

— оплата електронними грошима;

— оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;

— оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр;

— оплата через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб)

— іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

3.4. Вартість послуг не включає додаткові комісії банків, платіжних систем або конвертацію валюти.

Порядок та терміни надання послуг
Послуги надаються Виконавцем у наступному форматі:

4.1. Тривалість курсу: 2 місці (8 уроків+ зустріч “питання-відповідь”.

4.2. Навчання проходить на платформі за посиланням: https://soloveyvocal.com/vocalcourse/

4.3. Після оплати Замовник отримує доступ у навчальний кабінет у чат-боті в Telegram.

4.4. Старт курсу – 3 вересня, відповідно уроки Замовник отримує тільки після старту, який анонсується на сайті.

4.5. кожної суботи замовник отримує навчальний урок.

4.6. Кожен урок містить відео, аудіо- та фотоматеріали.

4.7. Домашні завдання перевіряються протягом 60 днів на протязі тривалості курсу.

4.8. Після завершення марафону, у Замовника залишається доступ до кабінету з матеріалами.

4.9. Виконання домашніх завдань є частиною процесу надання Послуг і впливають на кінцевий результат навчання.

Права і обов’язки Сторін
5.1. Права і обов’язки Виконавця:

5.1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику навчальні послуги в обсязі, встановленому для відповідного пакету курсу.

5.1.2. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги якісно та в повному обсязі, залучивши кваліфікованих спікерів.

5.1.3. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту з використанням облікового запису Замовника.

5.1.4. Виконавець в процесі надання Послуги бере на себе обов’язки з технічного супроводу онлайн-трансляції.

5.1.5. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання Послуги Замовнику.

5.1.6. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про надану Послугу на його вимогу.

5.1.7. Виконавець має право змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

5.1.9. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника в разі порушення умов даної Оферти без повернення внесеної плати.

5.2. Права і обов’язки Замовника:

5.2.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації). Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

5.2.2. Замовник зобов’язується своєчасно оплатити Послуги.

5.2.3. Замовник зобов’язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до Послуги, входити на Сайт під своїм акаунтом. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Послуги з причин, не залежних від Виконавця.

5.2.4. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Послуг, за винятком їх особистого використання.

5.2.5. Замовник зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди Виконавця, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5.2.6. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини надання платних послуг.

5.2.7. Замовник у разі надання йому Послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і при доведеності зазначеної обставини.

Користування і замовлення Послуг
6.1. Користуючись Послугами, Замовник приймає всі без винятку умови Договору, а також Політику конфіденційності. Якщо Замовник не згоден зі змістом зазначених документів, просимо покинути веб-сторінку Виконавця і припинити використання матеріалів, розміщених на ній.

6.2. Якщо Замовник зареєструвався на веб-сторінці Виконавця або оформив замовлення Послуги, він погоджуєтеся з тим, що Виконавець може направляти йому письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали в месенджері або за номером телефону та email, зазначеним при реєстрації.

6.3. Замовник повинен дотримуватися всіх умов та правил, з якими йому буде запропоновано ознайомитися при оформленні замовлення або в процесі користування Послугами.

6.4. Замовник погоджуєтеся з тим, що не буде брати участі в діяльності, яка порушує функціонування веб-сторінки Виконавця, Послуг або пов’язаних з ними серверів і мереж.

6.5.Замовник приймає на себе повну відповідальність за будь-які порушення зобов’язань, обумовлених в Договорі, а також за всі наслідки цих порушень.

6.6. Договір — оферта має силу акта про надання послуг. Виконання Послуги здійснюється без підписання відповідного акта.

Політика відмови від Послуг та повернення коштів
7.1. Після оформлення замовлення та оплати, в кожному окремому випадку, Замовник отримуєте право відмовитися від Послуг та вимагати повернення коштів, повідомивши Виконавця про це у встановлені терміни.

7.2. Замовник має право відмовитися від онлайн-навчання протягом одного календарного дня з дати оплати навчання або дати підтвердження замовлення до старту марафону. У випадку попереднього бронювання Послуг або оплати навчання частинами, датою підтвердження замовлення вважається дата здійснення першого платежу за цим замовленням.

7.3. Замовник розуміє і погоджується з тим, що, якщо він вже почав користуватися Послугами (отримав доступ до одного або кількох занять програми навчання або їх записів) протягом терміну відмови, Виконавець утримає з внесеної суми вартість фактично наданих послуг, на момент отримання запиту на повернення.

7.4. Для оформлення повернення коштів Замовник, обов’язково повідомляє: ПІБ та email та номер телефону, зазначені при оформленні замовлення; назву Послуги (курсу, пакета послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від Послуг, а також іншу необхідну інформацію. Замовник розуміє, що, якщо не надасть необхідну інформацію, Виконавець має право відмовити у поверненні коштів і не розглядати звернення.

7.5. Для відмови від Послуг та оформлення повернення коштів Замовник звертається до Виконавця за адресою E-mail: MaximOleinykOrator@gmail.com або за телефоном: +38 (050) 7534838, вказаним на веб-сторінці Виконавця за адресами: https://maxoleynik-orator.com ;

Виконавець підтверджує отримання запиту на повернення коштів email-повідомленням на електронну адресу, вказану при оформленні.

7.6. Для повернення коштів Виконавець користується тим же способом платежу, який Замовник використовував при оплаті Послуг або відправляє суму повернення на карту українського банку. Виконавець утримає з суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.

Порядок вирішення спорів
8.1. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

8.2. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

Обставини непереборної сили (Форс-мажор)
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

9.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 1 (одного) дня з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

9.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

Права інтелектуальної власності
10.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:

— усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

— на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

10.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

Термін дії договору
11.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником конкретного курсу та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання Послуг у випадку невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати Послуг.

11.3. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням Суду.

Заключні положення
12.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

12.2. Підписанням цього Договору Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Договорі, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів).

12.3. Даним Договором Виконавець повідомляє Замовника, що він має виключні майнові права на навчальні програми/курси.

12.4. За взаємною згодою Сторони можуть внести в цей Договір необхідні доповнення або зміни, що будуть мати чинність після підписання їх Сторонами.

12.5. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.

12.6. Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх реквізитів.

12.7. У випадках, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

12.8. До даного Договору застосовується законодавство України.

Реквізити виконавця:

ФОП Олійник Ольга Сергіївна

ЄДРПОУ: 3429703707

тел.: +38 (50) 753 48 38

Записатись на пробне заняття

Для запису на пробний урок по знижці залиште свої данні та ми з Вами зв‘яжемося у робочий час!

Режим роботи:

10:00-20:00